Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Kowali w roku szkolnym 2016/2017

Agnieszka Pach - przewodnicząca
Iwona Zawadzka-Kowalczyk - zastępca przewodniczącej
Małgorzata Szczerbińska - sekretarz
Justyna Choinacka - skarbnik


Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2016/2017
- 40,00zł. w przypadku jednego dziecka
- 20,00zł w przypadku drugiego dziecka ( gdy 2 uczęszcza do przedszkola)
Przedszkolowo.pl logo